Om prosjektet

Anabole steroider: effekter på hjerne og atferd Kvinnestudien er igang

 

Bakgrunn og hensikt

 

Utbredt bruk av anabole-androgene steroider (AAS) i den generelle befolkningen oppstod på 80-tallet, og kunnskap om medisinsk og atferdsmessig langsiktige konsekvenser av ulovlig AAS bruk er under utvikling, men fremdeles i startfasen. AAS passerer blod-hjerne barrieren og inntas ofte i doser, som normalt overstiger den naturlige testosteronproduksjonen hos menn med 10 til 100 ganger. Til tross for dette så er det meget begrenset kunnskap om virkningen av langsiktig AAS bruk på hjernens struktur og funksjon. Vi ønsker kunnskap om hvordan anabole steroider over lengre tid påvirker hjerne, kognisjon og følelser. Med kognisjon mener vi prosesser som oppmerksomhet, resonnering og hukommelse. Det er ikke gjort noen slik undersøkelse tidligere hverken i Norge eller i andre land, og det er behov for kunnskap på dette feltet.

Kvinnestudie

Den kvinnelige kroppsidealet er i ferd med å endres. Nå ønsker jentene synelige muskler, og det er sannsynlig at anabole steroider blir mere brukt i miljøer der et slikt kroppsfokus er rådende. Få vet hvilke konsekvenser dette kan ha, og vi setter fokus på dopingbruk hos jenter/kvinner i dopingbruk i vår KVINNESTUDIE. Hvilke preparater bruker de, hvordan kommer de bort i doping og hvilke bivirkninger opplever de ved bruk.

 

Som i herrestudien undersøker vi også kognitiv funksjon, hjernestruktur , følelser ogpersonlighet. Vi håper å kunne bidra med ny viktig kunnskap på dette feltet så spre ordet om studien til aktuelle kandidater.

Hva innebærer studien?

  • MR undersøkelse av hjernen, ved Radiologisk Avdeling Rikshospitalet. Vi undersøker om steroidbruk er assosiert med strukturelle forandringer i hjernevevet og en eventuell økt risiko ved slag.
  • Nevrokognitiv undersøkesle og intervju. Denne undersøkelsen foregår ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, seksjon for nevropsykologi (bygg 37 se kart). Ved denne undersøkelsen vil du få en rekke forskjellige typer oppgaver. Det kan dreie seg om å huske lister med ord, gjøre konkrete oppgaver på tid eller dataoppgaver. Oppgavene krever en del konsentrasjon men ellers ikke noe ubehag.

Hvem søker vi?

 

  • Kvinner (og menn ut desember 2014) i alle aldre som har brukt anabole steroider. Både aktive og tidligere brukere er ønsket!
  • Kvinner (og menn ut deseber) som bruker mye tid på styrketrening (vektløfting) men som ikke har erfaring med anabole steroider eller tilsvarende dopingpreparater.
  • Urinprøve til dopinganalyse Ved den nevrokognitive undersøkelsen ber vi også om at du avlegger en urinprøve for å kartlegge hvilke substanser du har i kroppen. Prøven analyseres ved Norges laboratorium for dopinganalyse.
  • Spørreskjemaer Du vil også få tilsendt spørreskjemaer om forhold i livet ditt og hvordan du er som person.
  • Informasjonen om deg behandles strengt konfidensielt og du vil få 1000 kr for å delta i studien

 

Copyright © All Rights Reserved